Na rynku ubezpieczeniowym działamy od 1999 roku na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 197591/99 na prowadzenie działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń.

Agencja Ubezpieczeniowa "MARDOX" z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 182 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Urzędu Miasta Łodzi pod nr 37328.

Opracowując dla Państwa indywidualny program ubezpieczeniowy kierujemy się Państwa potrzebami i specyfiką działalności. Oceniamy dotychczas posiadane przez Państwa ubezpieczenia, analizujemy rodzaje w ystępujących u Państwa ryzyk i wskazujemy, które z nich można ubezpieczyć.

Powyższe usługi są dla Państwa bezpłatne! Oszczędzamy Państwa cenny czas!

Posiadamy certyfikaty w zakresie:

 • wykonywania ocen
 • opinii technicznych
 • pomocy poszkodowanym w kolizjach drogowych
 • rzeczoznastwa pojazdów samochodowych
 • oceny stanu technicznego pojazdów
 • wyceny wartości pojazdów
 • likwidacji szkód komunikacyjnych
 • analizy wypadków drogowych
 • analizy wypadków drogowych
 • unormowań prawnych
 • biegłego (rzeczoznawcy, specjalisty) w aspektach formalno-prawnych
 • zasad oznakowania pojazdów
 • wykrywania fałszerstw
 • badań identyfikacyjnych pojazdów
 • oceny autentyczności numerów identyfikacyjnych pojazdów
 • interpretacji wyników badań

Na rynku polskim oferowanych jest wiele produktów ubezpieczeniowych różnych firm, których dokładne poznanie jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Niektóre ubezpieczenia mogą okazać się bardzo przydatne - zwiększą Państwu poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczą majątek, odpowiedzialność cywilną czy finanse firmy, inne natomiast mogą być niedostosowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i wiarygodnymi partnerami, by nasi klienci czuli się zawsze bezpieczni i spokojni o swoją przyszłość, mienie i życie. Agencja Ubezpieczeniowa "Mardox" swój sukces zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu, niskim cenom usług oraz rzetelnemu podejściu do klienta.

Analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw Ubezpieczeniowych:

Przygotowujemy dla Państwa porównanie zebranych ofert w formie tabelarycznej, jak i opisowej. Staramy się „sprowadzić oferty do wspólnego mianownika” tak, aby można było obiektywnie je porównać i ocenić (porównanie dotyczy zarówno wysokości składek, jak i zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej).

Doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia:

Przed zawarciem umowy udzielamy pisemnej rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się ta rekomendacja.

Administrujemy zawartymi ubezpieczeniami

Zbieramy potrzebną dokumentację do zawarcia polis. Sprawujemy nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia. Dostarczamy polisy, certyfikaty, aneksy, cesje, doubezpieczenia itp. Monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek. Nasze działania pozwalają zaoszczędzić czas Państwa pracowników.

Pomagamy w likwidacji szkód

Aktywnie pomagamy przy likwidacji szkód: monitorujemy przebieg likwidacji szkód, pomagamy przy zbieraniu dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody, w razie potrzeby przyspieszamy wymagane oględziny i otrzymanie kalkulacji. Oceniamy zasadność wycen szkód i zasadność przyznanych odszkodowań. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wypowiadamy umowy OC

Nie muszą już państwo szukać wzorów wypowiedzenia ubezpieczenia OC, nigdzie jeździć ani chodzić a także wysyłać tych dokumentów. Zrobimy to za Was!w.

phone