Ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych

Jedną ze specjalizacji naszej firmy są Ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Program ubezpieczeniowy Wspólnot Mieszkaniowych najczęściej obejmuje ubezpieczenie majątku części wspólnej (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z możliwością rozszerzenia o dodatkowe opcje, np. wandalizm, przepięcia), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody spowodowane osobom trzecim i członkom Wspólnoty oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (jako opcja).

  • Negocjujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi niskie składki i szeroki zakres ubezpieczenia

  • Porównujemy oferty różnych towarzystw (pod względem zakresu i składki za ubezpieczenie, opcji dodatkowych, udziałów własnych/franszyz)- otrzymują Państwo od nas pisemne porównanie ofert wraz z rekomendacjami

  • Pokazujemy co można ubezpieczyć i od jakich zdarzeń
    Pokazujemy Państwu różnice między ubezpieczeniem budynku według wartości odtworzeniowej a rzeczywistej. Podpowiadamy jak można oszacować wartość odtworzeniową budynku.

  • Przyjmujemy zgłoszenia szkód. Zgłoszenie szkody mogą Państwo wysłać na nasz adres e-mailowy. Zgłoszenie szkody zostanie przesłane do ubezpieczyciela, u którego wykupili Państwo polisę

  • Pomagamy ustalić, czy dane roszczenie należy zgłosić z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej, czy z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk

  • Pomagamy sformułować roszczenia  i wypełnić wnioski do wypłaty odszkodowania

  • Oceniamy zasadność roszczeń, w przypadku roszczeń do polisy odpowiedzialności cywilnej wyjaśniamy/pomagamy ustalić, czy Wspólnota Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za konkretną szkodę.

  • Piszemy odwołania do towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku odmów/zaniżonych wypłat odszkodowań.

phone