Sprzedaż samochodu

W razie sprzedaży pojazdu na kupującego przechodzą Twoje prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC.

Kupujący może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC pojazdu i ma na to dwa terminy. Pierwszy, przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu, umowa ubezpieczenia rozwiąże się wtedy po 30 dniach od daty kupna pojazdu. Drugi, najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta, umowa ubezpieczenia rozwiąże się z upływem tego okresu. Pamiętaj o powiadomieniu ubezpieczyciela i Urzędu Komunikacji o fakcie zbycia pojazdu! Nie powiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu skutkuje kontynuacją ubezpieczenia tj. płatnością kolejnej raty przez Ciebie!

phone