Zwrot składki za ubezpieczenie samochodu

Jeżeli chcesz uzyskać zwrot części zapłaconej przez Ciebie składki za ubezpieczenie OC pojazdu musisz pamiętać,

żeby wraz z umową kupna-sprzedaży przedłożyć do podpisu kupującemu wypowiedzenie polisy OC i przekazać mu tylko potwierdzenie opłaty OC lub kopię polisy OC (oryginał należy zwrócić ubezpieczycielowi). Bez tego dokumentu będzie to niemożliwe. Jest jeszcze inny sposób na odzyskanie części zapłaconej przez Ciebie składki za ubezpieczenie OC pojazdu, po prostu dolicz ją do ceny sprzedaży pojazdu. W przypadku polisy AC pojazdu musisz przedłożyć wraz z umową kupna-sprzedaży lub fakturą oryginał polisy AC. Auto Casco wygasa w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży lub faktury i nie przechodzi na kupującego.

phone