Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu, nie jest ważne czy z niego korzystasz czy nie, jeżeli pojazd jest zarejestrowany to musisz posiadać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.

Umowę ubezpieczenia OC musisz przedłużać na kolejne okresy chyba, że pojazd sprzedaż lub wyrejestrujesz.Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. OPŁATY KARNE ZA BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC POJAZDU Wysokość opłaty karnej za brak OC uzależniona jest od:

 1. rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe ? równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy ? równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy ? równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 2. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni ? 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni ? 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni ? 100% opłaty karnej;
 3. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2012 roku:

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

3000 zł

4500 zł

500 zł

150 zł

50%

1500 zł

2250 zł

250 zł

20%

600 zł

900 zł

100 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ? zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom! Jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie - będzie ona ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi - przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego. (Odwołania). Rozliczeń z tytułu opłat należy dokonywać, korzystając z poniższego numeru rachunku bankowego: CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 podając w tytule numer sprawy w UFG.

phone