Dokumenty potrzebne do ubezpieczenia

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia ubezpieczenia

Do zawarcia ubezpieczenia OC potrzebne będą:

 • Dowód rejestracyjny (stały lub próbny)
 • Prawo jazdy
 • Umowa kupna sprzedaży lub faktura zakupu
 • Dokument potwierdzający zwolnienie z podatku VAT - druk VAT 24
 • Aktualne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia od ostatniego Ubezpieczyciela (ważność wystawionego zaświadczenia: maksymalnie 1 miesiąc) lub aktualna polisa.
Do zawarcia ubezpieczenia AC potrzebne będą:
 • Dowód rejestracyjny (stały lub próbny)
 • Prawo jazdy
 • Umowa kupna sprzedaży lub faktura zakupu
 • Karta pojazdu
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny tzw. BRIEF
 • Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu
 • Zagraniczna Faktura lub umowa zakupu pierwszego właściciela
 • Krajowa faktura zakupu od dealera lub od pierwszego właściciela
 • Dokument potwierdzający opłacenie akcyzy
 • Dokument potwierdzający zwolnienie z podatku VAT - druk VAT 24
 • Aktualne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia od ostatniego Ubezpieczyciela (ważność wystawionego zaświadczenia: maksymalnie 1 miesiąc) lub aktualna polisa.

phone