Ubezpieczenie Firmy Budowlanej

Dla firm budowlanych oferujemy m.in. następujący zakres usług:

 • Weryfikujemy i koordynujemy ubezpieczenia zawarte przy wykonywaniu danego kontraktu budowlanego - sprawdzamy, czy każdy wskazany przez naszego Klienta uczestnik procesu budowlanego posiada polisę ubezpieczeniową chroniącą interesy jego, jak i zabezpieczającą pozostałych uczestników procesu budowlanego ( często zdarza się, że wykupione ubezpieczenie ma jedynie iluzoryczny charakter). Dążymy do tego, żeby z jednej strony nie było luk w ochronie ubezpieczeniowej (np. że pewne czynności, czy pewni wykonawcy w ogóle nie będą ubezpieczeni), z drugiej strony staramy się eliminować dublowanie się polis.

 • Tworzymy program ubezpieczeniowy zabezpieczający interesy naszych Klientów – tworząc program sprawdzamy jak rozłożona jest odpowiedzialność między inwestorem, generalnym wykonawcą a podwykonawcami.

 • Dopasowujemy ubezpieczenia do wymagań kontrahentów - Ubezpieczenia naszych Klientów dopasowujemy również do wymagań zleceniodawców naszych Klientów (np. kiedy inwestor ma specjalne wymagania co do zakresu ubezpieczenia polisy odpowiedzialności cywilnej wykonawcy)

 • Formułujemy wymagania co do zakresu polis od kontrahentów - pomagamy sformułować wymagania/podpowiadamy jakie polisy i w jakim zakresie powinny być zawarte przez kontrahentów naszych Klientów (np. jakie polisy z jakim zakresem ubezpieczenia powinni mieć podwykonawcy naszych Klientów, aby został zabezpieczony interes naszych Klientów)

   

 • Negocjujemy stawki i zakres ochrony ubezpieczeniowej z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

 • Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części:

  1. porównanie finansowe,
  2. opis otrzymanych najlepszych ofert obejmujący: stawki, składki, zniżki i opcje dodatkowe,
  3. pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach oraz wskazanie naszym zdaniem najlepszej oferty

   

 • Pomagamy w likwidacji szkód, w tym pomagamy ustalić, do którego z uczestników procesu budowlanego należy zgłosić dane roszczenie

 • Piszemy odwołania w przypadku odmów lub zaniżenia wypłat odszkodowania

phone