Ubezpieczenie Firmy Transportowej

Dla firm transportowych oferujemy kompleksową ofertę ubezpieczeniową:

Negocjujemy stawki i zakres ochrony ubezpieczeniowej z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 1.  

  Negocjujemy warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO), ubezpieczenie OC Przewoźnika zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym (OCP) i ubezpieczenie OC Spedytora (OCS). Ubezpieczenia cargo zazwyczaj zawieramy w formie umów generalnych, gdzie ubezpieczone są wszystkie przewożone rzeczy bez konieczności zgłaszania czy rozliczania poszczególnych transportów. Dla firm transportowych oferujemy również dostosowane do ich potrzeb ubezpieczenia pojazdów, między innymi OC i autocasco ciągnika siodłowego (niskie składki!), zieloną kartę, assistance dla samochodów ciężarowych. Elementem programu mogą być także grupowe ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia kosztów leczenia w Polsce i zagranicą. Dla firm posiadających bazę magazynową proponujemy ubezpieczenia majątkowe, chroniące zarówno mienie firmy, jak i jej klientów (ubezpieczenie mienia powierzonego/mienia osób trzecich w magazynach naszych Klientów).

 2. Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części:

  • porównanie finansowe
  • opis otrzymanych najlepszych ofert obejmujący: stawki, składki, zniżki i opcje dodatkowe
  • pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach oraz wskazanie naszym zdaniem najlepszej oferty
 3. Nadzorujemy terminy kończących się polis

 4. Zgłaszamy do ubezpieczenia

 5. Dostarczamy polisy i certyfikaty pod wskazany adres

 6. Monitorujemy system płatności składek i rat składek

 7. Ustalamy procedury likwidacji szkód (doprecyzowanie informacji/dopasowanie procedury likwidacji z etapu negocjacji)

 8. Pomagamy w likwidacji szkód, w tym pomagamy ustalić, czy dane roszczenie należy rozpatrywać z polisy cargo czy OC przewoźnika

 9. Piszemy odwołania w przypadku odmów lub zaniżenia wypłat odszkodowania

phone