Ubezpieczenie Zarządcy Nieruchomości

Ubezpieczenie Zarządcy Nieruchomości

Jedną ze specjalizacji naszej firmy są Ubezpieczenia Zarządców lub Administratorów Nieruchomości.

Zarządcom nieruchomości – osobom fizycznym – szukamy ofert różnych towarzystw na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Istnieje możliwość wykupienia polisy na sumę gwarancyjną wyższą niż minimalna wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Firmom zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami negocjujemy oferty z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności polegającej zarządzaniu i/lub administrowaniu nieruchomościami.

W przypadku roszczeń do zarządcy/administratora nieruchomości (np. w ramach roszczeń regresowych towarzystw ubezpieczeniowych) pomagamy ocenić ich zasadność lub przygotować linię obrony.

W przypadku ubezpieczenia zarządzanych/administrowanych nieruchomości wykonujemy m.in. następujące działania:

 • Administrujemy zawartymi polisami ubezpieczeniowymi, monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek/rat składek
 • Nowoczesne narzędzia IT pozwalają Państwu na dostęp za pośrednictwem Internetu do aktualnych informacji dotyczących ubezpieczonych nieruchomości
 • Opracowujemy program ubezpieczeniowy dla zarządzanych/administrowanych nieruchomości dopasowując go do wymagań konkretnego zarządcy/administratora (np. ubezpieczenie części wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od wszystkich ryzyk + dodatkowe opcje np. przepięcia, wandalizm etc + ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej+ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej)
 • Negocjujemy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi niskie składki i szeroki zakres ubezpieczenia
 • Porównujemy oferty różnych towarzystw (pod względem zakresu i składki za ubezpieczenie, opcji dodatkowych, udziałów własnych/franszyz) – otrzymują Państwo od nas pisemne porównanie ofert wraz z rekomendacjami
 • Pokazujemy co można ubezpieczyć i od jakich zdarzeń
 • Pokazujemy Państwu różnice między ubezpieczeniem budynku według wartości odtworzeniowej a rzeczywistej. Podpowiadamy jak można oszacować wartość odtworzeniową budynku.
 • Przyjmujemy zgłoszenia szkód. Zgłoszenie szkody mogą Państwo wysłać na nasz adres e-mailowy, zgłoszenie szkody zostanie przesłane do ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa
 • Pomagamy ustalić, czy dane roszczenie należy zgłosić z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej, czy z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk
 • Pomagamy sformułować roszczenia i wypełnić wnioski do wypłaty odszkodowania
 • Oceniamy zasadność roszczeń, w przypadku roszczeń do polisy odpowiedzialności cywilnej wyjaśniamy/pomagamy ustalić, czy wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za konkretną szkodę.
 • Piszemy odwołania do towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku odmów/zaniżonych wypłat odszkodowań.